Namens belangenvereniging Muslim Rights Watch Nederland

tegen minister-president Rutte, minister Bruins Slot en minister Schreinemacher

wegens medeplichtigheid aan door Israël gepleegde -en nog te plegen- oorlogsmisdrijven.

10 schendingen (Oorlogs)recht door Israël


Conclusie

Duiding van het Oorlogsrecht vanuit de praktijk