Reinout Sterk

Militaire advocaat

Militair Jurist (2009-2020): Notulist in honderden strafzaken, juridisch adviseur (Legad) van Korps Mariniers & Maritiem Hoofdkwartier, VN-missie MINUSMA, en adviseur in MIVD-gerelateerde zaken.

Hoge verwachtingen.


Als militair weet u het allemaal: U wordt geacht 24 uur per dag, 7 dagen in de week militair te zijn. Begaat u een vergissing, of wordt u als verdachte aangemerkt, dan kunt u helaas uw baan verliezen. U krijgt dan een hoorzitting. Ook als het in de vrije tijd is gebeurd. Los daarvan kunnen bepaalde zaken ook nog gevolgen hebben voor uw VGB.

Wat gebeurt er dan?


Een hoorzitting kan serieuze consequenties voor uw loopbaan hebben. In het ergste geval leidt het tot uw ontslag. Dat proces duurt maanden, en in de tussentijd kunt u geschorst worden. Dat betekent dat u een behoorlijke tijd lang thuis zit, uw uniform niet mag dragen en niet op de kazerne mag komen. Ook kan een behoorlijk deel van uw loon ingehouden worden. En ondertussen zit u thuis te wachten tot u een keer wat hoort over wat u boven het hoofd hangt.

Maar waarom?


De pers smult ervan als ze kunnen opschrijven dat een militair over de schreef is gegaan. Daardoor zijn ze bij de baas bang voor imagoschade. Iedere commandant van wie een van ‘zijn’ jongens negatief in de publiciteit komt, is bang dat dat op hem afstraalt. Daardoor wordt bij militairen zo hard gehamerd op “voorbeeldfunctie”.

Hetzelfde gebeurt in het strafrecht. Van militairen wordt verwacht dat ze zich altijd netjes gedragen. Maar wat men daarbij vergeet, is dat het in tijden van oorlog de militairen zijn die de hete kolen uit het vuur halen. Zij zijn degenen die bereid zijn hun leven op te offeren – vaak voor een politiek doel waar ze misschien zelf niet eens achter staan.

De lui van wie je dat verwacht, zijn nou eenmaal geen koorknaapjes. Toch wordt van militairen wel verwacht dat ze zich zo gedragen, en daar worden ze op afgerekend. Reinout vindt dat onrechtvaardig, en daarom biedt hij in dit soort gevallen een helpende hand.

Wat kost het?


Verdiende jij in 2022 minder dan €30.000?

Dan heb je recht op een toevoeging. Dat betekent dat de overheid
het grootste deel van je advocaatkosten betaalt. Ik kan dit voor je aanvragen.

Verdiende jij in 2021 meer dan €30.000?

Mijn reguliere uurtarief is €280,- per uur. Voor militairen maak
ik echter graag een uitzondering. Voor het gemak hanteer ik daarbij vaste prijzen.